boek
 x 
icon_twicon_fbicon_yt
09.jpg

De Leidse Koorboeken zijn zowel gebruiks- als archiefboeken. Het repertoire van het zangerscollege werd er in bewaard en er werd dagelijks uit gezongen. Anders dan tegenwoordig stonden de partijen niet in een overzichtelijke partituur: elke partij had zijn eigen aparte plaats op de pagina. Bovendien was het notenschrift in die tijd anders dan nu. Om de composities in onze tijd te kunnen zingen, moet er een moderne uitgave van de koorboeken gemaakt worden.

 

Een moderne editie door het Egidius Kwartet

Begin jaren zeventig gaven K.Ph. Bernet-Kempers en Chris Maas een moderne, muziekwetenschappelijke editie uit van het eerste koorboek. Dit als onderdeel van de serie Monumenta Musica Neerlandica (deel IX), een uitgave van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis.

Van de overige boeken zijn geen moderne edities voorhanden. Het Egidius kwartet moet dus de stukken die zij selecteren voor opname en uitvoering zelf ontcijferen en transcriberen (in modern notenschrift noteren). Daarvoor is Peter de Groot, artistiek leider van het Egidius Kwartet, ingeschakeld. Het Egidius Kwartet zal van de selectie een definitieve partituur maken.

 

De onderzoeksmethode

Een klassiek ‘probleem’ bij het maken van dit soort transcripties is het leggen van de tekst onder de noten. Peter de Groot zal dit doen volgens de ‘diplomatische’ methode: de woorden en lettergrepen worden precies gezongen op de plaats waar zij in het manuscript staan.

Van sommige stukken in de koorboeken bestaan meerdere handschriften, verspreid over heel Europa. De handschriften kunnen van elkaar verschillen, het kwartet houdt daarom opzettelijk de Leidse versie aan. Deze worden natuurlijk wel vergeleken met en getoetst aan de concordante bronnen.

 

Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen.

 

Het kwartet wordt voor dit omvangrijke en tijdrovende onderzoek financieel gesteund door het Fonds Podiumkunsten.

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

1-leiden 2-leiden-stad  4-RAL 5-FPK10-Leiden50jaarMonumentenstad_50  cultuurfonds_horizontaal_kleur  max

6-stedelijk-Museum-Leiden 7-cultuurfonds-leiden8-KRO  vsbfonds_rgb